• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Moderasjonsordninger

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

Det er innført nasjonal makspris for en barnehageplass. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Kostpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Det må søkes hvert år.

Søknadsfristen er 15.mai for søknader som skal gjelde fra august/nytt barnehageår.

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling gjennom hele året. Vedtak vil gjelde fra måneden etter at søknad med tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt.

Ingen familer skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede kapital- og personinntekt for 1. barn i barnehagen.

Barn som har rett på reduksjon i foreldrebetalingen kan også ha rett til gratis kjernetid i barnehagen. Ved beregning av foreldrebetalingen for en helplass, skal det først beregnes ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes av verdien av de 20 gratis timene.

Barn i familier med lav inntekt kan ha rett til 20 timers gratis kjernetid i barnehagen pr uke. Har dere barnehageplass må dere betale for opphold ut over de 20 timene.

Gratis kjernetid gjelder alle 2,3,4 og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart.

Det er kommunen som har ansvar for begge ordningene, men ordningene omfatter både de kommunale og private barnehagene.

 • For vedtak som skal gjelde fra august/nytt barnehageår må det søkes innen den 15. mai

 • For søknader som sendes inn i løpet av barnehageåret, vil vedtak gjelde fra den måneden etter søknaden er mottatt.

 • Søknaden gjelder for et barnehageår av gangen

 • Det sendes et felles skjema dersom flere barn i husstanden

For begge ordningene gjelder:

 • Ved mottatt søknad innhenter kommunen siste tilgjengelige skattemelding for husstanden via Fiks folkeregister. Inntektsopplysningene legges til grunn for vedtaket.

 • Annen dokumentasjon kan kun benyttes dersom skattemelding ikke foreligger, eller det har vært vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt pga. langvarig arbeidsledighet, samlivsbrudd el. Ved samlivsbrudd må ny adresse være registrert i folkeregisteret. Inntekt dokumenteres med informasjon som inkluderer samlede inntekter tilsvarende årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver/NAV ol. Unntaksvis kan det leveres min. 3 lønnsslipper som tegner det riktige bildet av årsinntekten, sammen med årsoppgave over kapitalinntekter.

 • Inntektsopplysninger kan bli etterprøvd.

Hva slags inntekt er med i beregningen av inntektsgrense?

 • En husholdning regnes som samlet inntekt av ektefeller, registrerte partnere og samboere.

 • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapelig forhold til minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

 • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistret.

 • Er barnet folkeregistrert i annen kommune, må søknad sendes til respektiv kommune.

For ytterligere opplysninger om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid viser vil til informasjon på Udir.no
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/


Gjelder barnehageåret
Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid kan gis for ett barnehageår av gangen. Ny søknad må sendes for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader